Reglement

  • De lentewandeling Simpelveld is een recreatief wandelevenement zonder wedstrijdelement;

  • De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht;

  • Het meenemen van huisdieren (met uitzondering van aangelijnde hond) is niet toegestaan;

  • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat, tevens is wildplassen verboden;

  • De feitelijke toewijzing van starttijd aan een deelnemer geschiedt door de organisator van de lentewandeling Simpelveld;

  • De organisator van de lentewandeling Simpelveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van deelnemers;

  • Het volgen van de wandeltocht in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is niet toegestaan;

  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator van de lentewandeling Simpelveld.